About Us

Our guesthouses are beautifully appointed and finished to the highest standards offering a warm welcome to our patrons.
 
In our three lovely Bed & Breakfast Guesthouses all the rooms are en suite and include a choice of single, double, twin and family rooms. Each has TV, direct dial telephone, hair dryer and tea/coffee facilities. Underfloor central heating ensures a warm constant temperature throughout the year.
 
Our sea-view rooms overlooking an inlet of Galway Bay are much sought after by guests. We have front parking and an enclosed rear car park for the safety of guests' cars.
 
Special low season rates are offered during the winter from November to March.

Liên Hệ

Địa chỉ

1 The Stables,
College Road,
Galway, Ireland.
H91 K3H4

Điện Thoại

+353 91 565658

Email

info@galwayguesthouses.ie

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+353 91 565658

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách